EN
On November 24, 2023, a workshop and information meeting was held in Cieszyn as part of the EntreVet project.

Students from one of the secondary school in Cieszyn participated in a workshop meeting during which the possibilities of the educational platform developed as part of the project were presented. Participants worked on business ideas and learned about educational modules available on the platform. The meeting took place as part of Global Entrepreneurship Week.

Students received promotional leaflets for the project and were encouraged to use the materials offered.

 

PL

W ramach prac projektowych w dniu 24 listopada 2023 r. w Cieszynie odbyło się spotkanie warsztatowo – informacyjne w ramach projektu EntreVet.  

Uczniowie i uczennice z jednej z palcówki edukacyjnej w Cieszynie uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym, na którym zaprezentowano możliwości platformy edukacyjnej, opracowanej w ramach projektu. Uczestnicy pracowali nad pomysłami biznesowymi i poznali moduły edukacyjne umieszczone na platformie. Spotkanie odbyło się w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości.

Uczniowie otrzymali ulotki promocyjne projektu i zostali zachęceni do korzystania z oferowanych materiałów.